Nieuwsflits 4-10-2019

04-10-2019
In deze editie van de Nieuwsflits stellen onze interne vertrouwenspersonen zich aan u voor én krijgt u alvast wat informatie over het Schoolschaatsfestijn. Veel leesplezier!
Belangrijke data
5 oktober: Dag van de leerkracht 
7 en 10 oktober: Ouder-(kind) gesprekken sociaal emotioneel
11 oktober: Voorleeswedstrijd en afsluiting Kinderboekenweek
11 oktober: Leerlingenraad (locatie Fransebaan)
14 t/m 18 oktober: Herfstvakantie
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Even voorstellen.. onze interne vertrouwenspersonen!
Even voorstellen3.jpg

Op beide locaties hebben wij twee interne vertrouwenspersonen waar onze leerlingen en ouders terecht kunnen als zij in vertrouwen zorgen of persoonlijke problemen willen bespreken. Deze vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht. Omdat het belangrijk is dat u weet wie deze vertrouwenspersonen op uw locatie zijn, stellen zij zich in deze Nieuwsflits aan u voor. 
Maak hier kennis met de vertrouwenspersonen van locatie Fransebaan.
Maak hier kennis met de vertrouwenspersonen van locatie Normandiëlaan! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Basisschool Schaatsfestijn
logo schoolschaatsen.jpg

Op vrijdagavond 22 november wordt weer het Basisschool Schaatsfestijn gehouden. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Binnenkort krijgt u hierover meer informatie. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bureau Jong -> begeleiding op school voor kinderen bij/na echtscheiding (Fransebaan)
bureau jong.png


Vorig jaar heeft Bureau Jong kosteloos op locatie Normandiëlaan succesvolle groepsbijeenkomsten georganiseerd voor kinderen met ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden. Omdat we ontzettend veel positieve reacties hebben mogen ontvangen van ouders en kinderen, hebben we besloten om ook op locatie Fransebaan deze mogelijkheid te bieden aan kinderen het komende schooljaar. Wilt u uw kind hier voor aanmelden of wilt u hier meer over weten? U kunt er hier meer over lezen. Natuurlijk kunt u ook meer informatie vragen aan de leerkracht of Intern begeleider van uw kind. Bij voldoende animo zullen we ook op locatie Normandiëlaan weer groepsbijeenkomsten organiseren. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ouder(kind)- gesprekken 7 en 10 oktober
Ouderkind gesprek.jpg

Als het goed is, heeft u zich inmiddels ingeschreven voor de ouder(kind)-gesprekken op 7 en/of 10 oktober. Kinderen vanaf groep 5 worden geacht bij dit gesprek aanwezig te zijn omdat wij het belangrijk vinden dat zij betrokken worden bij hun eigen leerproces. Mocht uw kind voor of na het gesprek nog even moeten wachten op de gang omdat u nog een ander gesprek heeft, dan verwachten wij dat u vooraf het gewenste gedrag met uw kind bespreekt. Er zullen kleurplaten klaarliggen buiten de lokalen voor de kinderen zodat zij rustig kunnen kleuren terwijl zij wachten op hun ouders. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Reminder: betaling vrijwillige ouderbijdrage
friendly-reminder.jpg
Bij deze nogmaals aan alle ouders die dit nog niet gedaan hebben, het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. U heeft hier een aantal weken geleden een bericht over ontvangen. Mocht u dit onverhoopt niet gekregen hebben of niet meer kunnen vinden, laat het ons dan even weten! 
Alvast bedankt!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informatieavond over bedplassen
GGD.jpg

Op 22 oktober en op 12 november organiseert de GGD informatieavonden voor ouders over zindelijkheidsproblemen van schoolgaande kinderen. Heeft u interesse om hierbij aanwezig te zijn? Hier kunt u er meer over lezen.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fijn weekend!