Zorg

Wij streven ernaar om ons onderwijsaanbod voor elk kind zo passend mogelijk te maken.
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Op basisschool de Achtbaan streven we er altijd naar dat álle kinderen profiteren van een passend aanbod.

Wij willen de kinderen zo goed mogelijk begeleiden tijdens hun schooljaren. Dit gaat om een zo breed mogelijke vorm van zorg voor elk kind. Een meerbegaafde leerling krijgt uitdagendere leerstof en begeleiding aangeboden en een zwakkere leerling krijgt extra instructie, begeleiding of specifieke oefenstof. Daarbij is een open relatie en goede samenwerking met u als ouder noodzakelijk.

Bij ons op school wordt gewerkt met een heldere en duidelijke zorgstructuur. Binnen deze zorgstructuur worden alle kinderen nauwkeurig gevolgd gedurende de gehele schoolperiode. Elke leerling wordt meerdere keren per jaar besproken met de intern begeleider en er wordt geïnventariseerd welke kinderen extra aandacht nodig hebben, op didactisch of pedagogisch gebied.  

Voor meer informatie over hoe de zorg binnen onze school is georganiseerd, verwijzen we u naar ons School Ondersteunings Profiel.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van BS De Achtbaan.