Missie/ Visie

Het is onze missie om elke dag weer ervoor te zorgen dat kinderen samen met plezier veel leren. Ontmoeten en ontwikkelen staan bij ons centraal.

Onze pijlers
De pijlers die ten grondslag liggen aan onze missie en aan alles waar we voor staan zijn:

Eigenaarschap
We vinden het belangrijk om kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces. We praten niet over de kinderen, maar met de kinderen. Onze kinderen mogen zelf doelen stellen en zijn hiervan eigenaar. Dit zorgt ervoor dat kinderen inzicht krijgen in hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. Het motiveert en stimuleert ze om actief te werken aan hun eigen ontwikkeling. Zelfbewuste en verantwoordelijke leerlingen die met zelfvertrouwen en plezier hun eigen leerproces sturen; dat is ons doel!

Actief burgerschap
De kinderen op onze school krijgen de gelegenheid zich samen actief in te zetten voor de omgeving waarin zij leven. We willen ervoor zorgen dat alle kinderen opgroeien tot actieve burgers, die verantwoordelijkheid leren nemen voor maatschappelijke ontwikkelingen. Kennismaken en omgaan met andere culturen, leeftijden en achtergronden is daarom een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse praktijk.

Educatief partnerschap
Ouders zijn voor ons een gelijkwaardige partner. Wij willen het allerbeste voor uw kind, en dat kan alleen in samenwerking met het systeem eromheen. Open, eerlijk, transparant en laagdrempelig; dat is waar wij naar streven in onze relatie met ouders. Ouderbetrokkenheid is voor ons erg belangrijk, want samen staan we sterker! Een oudergesprek over de ontwikkeling van uw kind, een praatje op het schoolplein of een inloopochtend met een bakje koffie.. u bent altijd welkom!

Talentontwikkeling
Wij willen ervoor zorgen dat elk kind zijn of haar eigen talent ontdekt. Elk kind is ergens goed in en het is onze missie om dat talent naar boven te brengen. Kinderen ontdekken hun eigen potentieel en leren bovenal dat zij er mogen zijn zoals ze zijn. Of ze nu goed kunnen leren, dansen, sporten of tekenen; elk talent is even waardevol en alle kinderen zijn talenten. Op verschillende manieren mogen kinderen bij ons met plezier veel leren en ontwikkelen. Het bijdragen aan het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van onze kinderen, is waar wij naar streven.

Onze speerpunten
Als u bij ons een kijkje neemt, zullen we u laten zien dat de volgende speerpunten bij ons op school centraal staan: 
Ontwikkeling en welzijn, gelijkwaardigheid, plezier, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en samenwerking.