SPIL partner

Little Jungle verzorgt de kinderopvang binnen het SPIL-centrum, en daar zijn we trots op! Om u een indruk te geven wie we zijn, en wat we doen, stellen we ons graag aan u voor.

Onze organisatie

Little Jungle is een kleine kinderopvangorganisatie gevestigd in Eindhoven. We verzorgen al ruim 20 jaar opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar verspreid over verschillende locaties in Eindhoven.
We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich vertrouwd en veilig voelen, zodat ze zich kunnen ontspannen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast is er binnen onze kindercentra alle ruimte om te spelen, want... spelen is leren! We doen dit dus ook graag.

Ouders vertrouwen ons de zorg voor hun meest kostbare bezit toe, en Little Jungle stelt daarom alles in het werk om deze verantwoordelijkheid op een goede manier in te vullen. We zijn dan ook doorlopend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de opvang.

Soorten kinderopvang

Binnen het SPILcentrum verzorgen we:

 • Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
  De ontwikkeling van de allerjongsten wordt aan de hand van een vast dagritme, en met uitdagende activiteiten gestimuleerd.

 • Peuteropvang/ peuterspeelzaal voor kinderen van 27 maanden tot 4 jaar. Peuters van werkende en niet-werkende ouders ontdekken hoe leuk het is om met leeftijdsgenootjes te spelen, en worden voorbereid op een goede start op de basisschool. De peuteropvang wordt voor alle ouders, zowel werkend als niet-werkend, gesubsidieerd.

 • Gedurende 40 weken per jaar is er een gratis speelinloop voor ouders en kinderen tot 27 maanden. Kinderen spelen er met leeftijdsgenootjes, maar ook met papa of mama. Onze medewerkers bedenken steeds weer leuke activiteiten. Ouders ontvangen er informatie over opvoeden en kunnen ervaringen delen met andere ouders.

 • Naschoolse opvang is er voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar. Onze medewerkers halen uw kind uit school en organiseren leuke en gevarieerde activiteiten, mede bedacht door de kinderen. Kinderen mogen deelnemen aan de georganiseerde activiteiten, maar mogen ook een eigen invulling geven aan de (mid)dag. Zo is er volop ruimte voor de behoeften van de kinderen.

 • Bij de voorschoolse opvang kunt u uw kind al om 7.00 uur brengen. Een rustige start van de dag is het uitgangspunt. Wij zorgen ervoor dat uw kind ontbijt en op tijd in de klas is.

 • Het is mogelijk dat uw kind een warme maaltijd krijgt. Gezellig samen eten, doet eten! We serveren verantwoorde en gezonde maaltijden.

 • Uw kind heeft vakantie, maar u werkt gewoon door? De vakantieopvang biedt uitkomst.

 • Tijdens studiedagen gaat de groep bij voldoende aanmeldingen open, en zorgen we ervoor dat uw kind een leuke dag heeft.

  Onze openingstijden

  We verzorgen 52 weken per jaar opvang, en hanteren ruime openingstijden. Tijdens werkdagen zijn we in basis tussen 7.30 en 18.30 uur geopend. Daarnaast bieden we u de mogelijkheid om opvang vanaf 7.00 uur, of opvang tot 19.00 uur, in te kopen. Ook inkopen van flexibele opvang is mogelijk.

  Doorgaande lijn

  Als SPIL-partners hebben we een nauwe samenwerking en stemmen we onze werkwijze zoveel als mogelijk op elkaar af. Wanneer we in het zelfde gebouw gevestigd zijn, zullen peuters regelmatig een kijkje gaan nemen in de kleuterklassen, en worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Hierdoor is de start op de basisschool voor kinderen een stuk eenvoudiger.

  Kwaliteit

  We beseffen hoe belangrijk uw kind voor u is en daarom streven we ernaar kinderopvang van de hoogste kwaliteit te bieden. Onze medewerkers zijn enthousiast, gekwalificeerd, en worden jaarlijks bijgeschoold.
  Onze kindercentra worden jaarlijks bezocht door een inspecteur van de GGD die toetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen.

  Kinderraad

  Bij Little Jungle kinderopvang heeft iedere BSO een kinderraad. De kinderraad is opgestart om kinderen actief te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken binnen de BSO. Ook biedt het kinderen de mogelijkheid om hun wensen en ideeën naar voren brengen. De onderwerpen die tijdens deze vergadering besproken worden komen voornamelijk vanuit de kinderen, en zijn dan ook heel divers. Ideeën, vragen of problemen kunnen door alle kinderen die de BSO bezoeken worden ingebracht. Met hulp van een pedagogisch medewerker zoeken kinderen naar een oplossing of een antwoord. Een vast agendapunt van de kinderraad is het activiteitenaanbod, samen met de kinderen maken we de activiteitenplanning voor de aankomende periode.

  Wilt u meer informatie, bezoek onze website www.littlejungle.nl, of bel 040-2375761. Uiteraard mag u ook een keer een kijkje komen nemen, we laten u met trots ons kindercentrum zien!

  Hierbij een overzicht van onze locaties: