Schooltijden en continurooster

Bij ons op school lunchen de leerlingen gezellig samen met klasgenootjes en leerkracht!

Schooltijden
Onze schooltijden zijn als volgt: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30-14.45 uur    
Woensdag: 08.30 uur tot 12.30 uur

Continurooster
Wij werken op school met een continurooster. Dat wil zeggen dat alle kinderen op school overblijven en niet meer in de grote pauze thuis gaan eten.
De kinderen nuttigen bij hun eigen leerkracht in de eigen klas de zelf meegebrachte lunch.
We gaan er vanuit dat u een gezond lunchpakketje voor uw kind maakt met daarbij iets te drinken (pakje of afsluitbare beker). Daarna gaan zij lekker buitenspelen. 

Tijdens het buitenspelen wordt toezicht gehouden door overblijfvrijwilligers én collega's die geen lesgevende taken hebben. Ouders die het leuk vinden om ons te helpen bij het surveilleren tijdens het continurooster zijn altijd welkom!